Over Ton van Rijn

Ton van Rijn, directeur/eigenaar Onderwijs Gewoon Doen

Ton van Rijn, directeur/eigenaar Onderwijs Gewoon Doen

Ton van Rijn is oud directeur van vier basisscholen door heel Nederland. Hij is gemaakt in, door en voor de praktijk. Kenmerkend voor zijn werk is het innovatieve karakter, culminerend in zijn laatste school: Wittering.nl. Daarvoor heeft hij het vak in de praktijk geleerd op de Oostpoortschool in Delft, de Toverberg in Zoetermeer en was hij de bouwer van ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch. Hij kent en herkent als geen ander de processen, die zich in het verandermanagement voordoen. Sinds zijn pensioen in juni 2013, is hij beschikbaar als ondersteuner, inspirator en kenner van de vloeren vanuit zijn eigen ervaren pedagogisch leiderschap. Ervaringen en presentaties:

  • Inspiratie door middel van een presentatie over echte innovatie en daarbij behorende doelen
  • Begeleiding van innovatieve processen op de vloer
  • Ondersteuning directeuren in (pedagogisch) Leiderschap
  • Scannen van werkvloeren en wat daar nodig is.

Verder is Ton er van overtuigd, dat we in plaats van ‘’omgaan met verschillen’’ de omslag moeten willen maken naar ‘’uitgaan van verschillen’’. Niet ieder kind is hetzelfde, dus waarom zouden ze dan wel hetzelfde leerproces moeten volgen? Alleen al dit verschil zal het onderwijs compleet doen veranderen.  Hij gelooft en weet uit ervaring, dat ander onderwijs op elke plek mogelijk is als mensen dat echt willen.